Disco canti gregoriani – Messa cum jubilo col credo IV

Descrizione

Disco canti gregoriani. Coro valliceliano di Roma
MESSA CUM JUBILO COL CREDO IV.
A versetti alternati di voci bianche e virili.
(Cod.1475-58)